Yhdistyksemme tai seuramme on ottamassa maksupalvelunne käyttöön, miksi kaikkien hallituksen jäsenten on tunnistauduttava sähköisesti?

Meillä on velvollisuus tuntea asiakkaamme ja meidän on siten varmistuttava asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä.

Meillä on velvollisuus tuntea asiakkaamme ja meidän on siten varmistuttava asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä. Tästä johtuen kaikkien hallituksen jäsenten (ja nimenkirjoittajien) täytyy tunnistautua ennen kuin palvelua voidaan aktivoida.