Mitä tehdä riitatilanteessa?

Jos asiakkaan ja Svean välisissä neuvotteluissa ei löydy ratkaisua, asiakas voi olla yhteydessä Kuluttajariitalautakuntaan.

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä Svea Direkt asiakaspalveluun, puh. (09) 4242 3090 / s-posti: info@sveadirekt.fi. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.

Jos palveluun tai sopimukseen liittyvässä erimielisyydessä ei lainanantajan ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa löydy ratkaisua, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Lautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh. 010 366 5200 (vaihde). Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan Internet- sivuilta osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Svean lainojen sopimusehdot löydät täältä.