Mitä tietosuoja tarkoittaa?

Tietosuoja on osa yksityisyyden suojaa, joka taataan perustuslaissa kaikille henkilöille.

Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja ainoastaan silloin, kun niiden käsittelyyn on laissa määritelty peruste. Tietosuojasta säädetään useassa eri laissa, ja sen mukaan rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa tahojen hänestä hallussa olevat henkilötiedot ja tarvittaessa pyytää tietojen korjausta tai poistamista.

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa mm. EU:n tietosuoja-asetus, henkilötietolaki sekä salassapitovelvollisuus. 

Svean henkilötietojen käsittelystä kerrotaan Svean tietosuojaselosteissa