Mikä on tulo- ja menoarvio?

Tulo- ja menoarvio on listaus, jossa lasketaan henkilön kuukausittaiset menot ja tulot.

Kun tehdään tuloarvio, lasketaan ensiksi henkilön nettotulot, josta vähennetään esimerkiksi vuokraan, sähköön, veteen ja muita asumiseen meneviä kuluja. Sitten vähennetään kuukausittaiset ruoka-, harrastus- ja vaatetuskulut. Tällainen arvio tehdään usein ennen lainan ottamista. Tulo- ja menoarviota kutsutaan puhekielellä myös budjetiksi. Tarkistuksessa katsotaan siis pankin toimesta yksityisen henkilön tai yrityksen varallisuus, menot ja tulot.