Mikä on tasaerälaina?

Kiinteä tasaerälaina on lainan takaisinmaksutapa, jossa maksuerät pysyvät samana koko laina-ajan.

Tasaerälainassa kuukausittaiset maksuerät ovat siis samansuuruisia. Tämä vakiosuuruinen kuukausittain maksettava erä sisältää lainaa lyhentävän osan ja korot. Korkotason noustessa laina-aika kasvaa, kun taas kuukausierä pysyy ennallaan. Lainanmaksutavan valinnassa tulee ottaa huomioon oma elämäntilanne ja maksukyky. Kiinteissä tasaerälainoissa on etuna esimerkiksi se, että tiedät etukäteen tarkat lainahoitokulusi.

Jos lainaa maksetaan takaisin tavallisena tasaerälainana (annuiteettilainana) on kyseessä takaisinmaksutapa, jossa alussa maksueriin sisältyvät lyhennysten osuudet ovat pienempiä ja korot suurempia. Lainapääomaa maksettaessa lyhennyksen osuus kasvaa ja korojen osuus pienenee. Kaikkiin kuluihin vaikuttaa ratkaisevasti siis viitekorkojen vaihtelut.