Mikä on peruuttamisoikeus?

Luotonsaaja voi peruuttaa luottosopimuksen 14 päivän kuluessa.

Luotonsaajalla on kuluttajasuojalain mukaan oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa luottosopimuksen allekirjoittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin lainanhakija on saanut haltuunsa KSL 7 luvun 17§n mukaiset tiedon sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti.

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa sähköpostiosoitteeseen luottosopimus@svea.fi tai osoitteeseen Svea Ekonomi Ab, Filial i Finland/SveaDirekt, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, on Svealla oikeus periä lainan todellinen vuosikorko ajalta, jolloin luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja, eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista maksuista.

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on, peruuttamisen raukeamisen uhalla, palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta. Lue lisää Svean lainoista.