Mikä on PEP?

Lyhenne PEP tulee englannin kielen sanoista politically exposed person, ja sillä viitataan poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön.

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä, eli PEP:illä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut, tai jonka läheinen toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) vaatii, että yritykset tuntevat ja tunnistavat asiakkaansa sekä tietävät, mikäli tämä on PEP. 

Suomessa PEP-henkilöiksi luokitellaan esimerkiksi ministerit, kansanedustajat, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenet, valtio-omisteisten yritysten toimitusjohtajat, kenraalikunta sekä kaikkien edellä mainittujen perheenjäsenet ja osittain myös yhtiökumppanit.