Mikä on lainalyhennys ja mistä se muodostuu?

Lainalyhennys on lainan takaisinmaksun erä, joka pienentää lainasummaa.

Lainan takaisinmaksun erä koostuu yleensä kahdesta osasta. Näillä osilla tarkoitetaan varsinaista lainanlyhennystä ja sen päälle tulevaa korkoa. Lainanlyhennys pienentää alkuperäistä lainan määrää. Korko on puolestaan lainan antaneen pankin tai muun rahoituslaitoksen oma niin sanottu lainanhoito-osuus. Lainan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Viitekorkoon ei voi vaikuttaa, koska se määräytyy markkinoilla. Toinen koron osa on pankin marginaali, joka on se osa rahasta, minkä pankit määräävät ja jonka avulla ne kilpailevat asiakkaistaan. Tähän osaan voi siis yrittää vaikuttaa ja kilpailuttaa eri pankkeja.